Δημοσιεύσεις σε Διεθνή ΠεριοδικάΔημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές που συμπεριλαμβάνονται στο PUB MED, SCOPUS, ISI (peer reviewed journals)


Πλήρη άρθρα (σε διεθνή περιοδικά με κριτές) - FPIJ

31. Ntanasi E#, Maraki M#, Yannakoulia M, Stamelou M, Xiromerisiou G, Kosmidis MH, Dardiotis E, Hadjigeorgiou G, Sakka P, Gargalionis A, Patas K, Chatzipanagiotou S, Charisis S, Stefanis L, & Scarmeas N. Frailty and prodromal Parkinson’s disease: Results from the HELIAD study. Journal of Gerontology: Medical Sciences, accepted for publication. #equal contribution.
30. Giagkou N, Maraki MI, Yannakoulia M, Kosmidis MH, Dardiotis E, Hadjigeorgiou GM, Sakka P, Ntanasi E, Anastasiou CA, Xiromerisiou G, Stefanis L, Scarmeas N, Stamelou M. A prospective validation of the updated MDS research criteria for prodromal Parkinson's disease. Mov Disord, Jun 22. doi: 10.1002/mds.28145. Online ahead of print.
29. Arnaoutis G, Anastasiou CA, Suh H, Maraki M, Tsekouras Y, Dimitroulis E, Echegaray M, Papamichalopoulou D, Methenitis S, Sidossis LS, Kavouras SA (2020). Exercise-associated Hyponatremia during the Olympus Marathon ultra-endurance trail run. Nutrients, 12(4):997.
28. Poulimeneas D, Maraki MI, Karfopoulou E, Koutras Y, Chrysostomou S, Anastasiou CA, Kavouras SA, Yannakoulia M (2020) Sex-Specific Physical Activity Patterns Differentiate Weight Loss Maintainers From Regainers: The MedWeight Study. J Phys Act Health, 17: 225-229.
27. Maraki MI, Stefanis L, Yannakoulia M, Kosmidis MH, Xiromerisiou G, Dardiotis E, Hadjigeorgiou GM, Sakka P, Scarmeas N, Stamelou M (2019) Motor function and the probability of prodromal Parkinson's disease in older adults. Mov Disord, 34(9): 1345-1353.
26. Bougea A, Maraki MI, Yannakoulia M, Stamelou M, Xiromerisiou G, Ntanasi E, Kosmidis MH, Dardiotis E, Hadjigeorgiou GM, Sakka P, Anastasiou CA, Stefanis L, Scarmeas N. (2019) Higher probability of prodromal Parkinson’s disease is related to lower performance in all cognitive domains. Neurology, 92(19): e2261-e2272.
25. Maraki MI, Yannakoulia M, Stamelou M, Stefanis L, Xiromerisiou G, Kosmidis MH, Dardiotis E, Hadjigeorgiou GM, Sakka P, Anastasiou CA, Simopoulou E, Scarmeas N (2019) Mediterranean Diet adherence is related to reduced probability of prodromal Parkinson’s disease. Mov Disord, 34(1): 48-57.
24. Grammatikopoulou MG, Theodoridis X, Poulimeneas D, Maraki MI, Gkiouras K, Tirodimos I, Dardavessis T, Chourdakis M (2019) Malnutrition surveillance among refugee children, European asylum seekers, living in reception centres in Greece: A pilot study. Int Health, 11(1): 30-35.
23. Theodoridis X, Grammatikopoulou MG, Gkiouras K, Papadopoulou SE, Agorastou T, Gkika I, Maraki MI, Dardavessis T, Chourdakis M (2018) Food insecurity and Mediterranean diet adherence among Greek university students. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 28(5): 477-485.
22. Maraki MI, Panagiotakos DB, Jansen L, Anastasiou CA, Papalazarou A, Yannakoulia M, Sidossis LS, Kavouras SA (2018) Validity of predictive equations for resting energy expenditure in Greek adults. Ann Nutr Metab 2018, 72(2): 134-141.
21. Grammatikopoulou MG, Maraki MΙ, Giannopoulou D, Poulimeneas D, Sidossis LS, Tsigga M. (2018) Similar Mediterranean diet adherence but greater central adiposity is observed among Greek diaspora adolescents living in Istanbul, compared to Athens. Ethn Health, 23(2): 221-232.
20. Tsoufi A, Maraki MI, Dimitrakopoulos L, Famisis K & Grammatikopoulou MG (2017) A case study on the effect of professional dietary counseling: elite basketball players eat healthier during competition days. J Sports Med Phys Fitness, 57(10): 1305-1310.
19. Panayiotoglou A, Grammatikopoulou MG, Maraki MI, Chourdakis M, Gkiouras K, Theodoridis X, Papadopoulou SK, Famisis K & Hassapidou MN (2017) Metabolic syndrome in retired soccer players: A pilot study. Obesity Medicine, 8: 15-22.
18. Poulimeneas D, Vlachos D, Maraki MΙ, Grammatikopoulou M, Daskalou E, Karathanou L, Kotsias E, Tsofliou F, Tsigga M, Grammatikopoulou MG (2017) Diet quality, overweight and daily monetary allowance of Greek adolescents. Int J Adolesc Med Health, 31(3).
17. Giannopoulou D, Grammatikopoulou MG, Poulimeneas D, Maraki M, Dimitrakopoulos L & Tsigga M (2017) Nutritional Surveillance of Christian Orthodox Minority Adolescents in Istanbul. J Immigr Minor Health, 19(2): 333-340.
16. Grammatikopoulou MG, Iosifidou P, Maraki MI, Baltzis D, Mitsos D & Tsigga M (2017) Nutritional surveillance and diabetes knowledge among patients with type 2 diabetes. Obesity Medicine, 5: 44-49.
15. Kavouras SA, Maraki M, Kollia A, Gioxari A, Jansen LT & Sidossis LS (2016) Development, reliability and validity of a physical activity questionnaire for estimating energy expenditure in Greek adults. Science & Sports, 31(3): e47–e53.
14. Grammatikopoulou MG, Poulimeneas D, Maraki MI, Famisis K, Gerothanasi K, Kiranas ER & Tsigga M (2016) Geographical distribution of simple and abdominal obesity among 17-year-old adolescents in Greece. Obesity Medicine, 2: 31-36.
13. Tampalis KD, Panagiotakos DB, Arnaoutis G, Psarra G, Maraki M, Mourtakos S, Grigorakis D, & Sidossis LS (2015) Establishing cross-sectional curves for height, weight, body mass index and waist circumference for 4- to 18-year-old Greek children, using the Lambda Mu and Sigma (LMS) statistical method. Hippokratia, 19(3): 239-48.
12. Maraki MΙ & Sidossis LS (2015). Physiology in Medicine: update on lifestyle determinants of postprandial triacylglycerolemia with emphasis on the Mediterranean lifestyle. Am J Physiol Endocrinol Metab, 309(5): E440-9.
11. Bellou E, Magkos F, Kouka T, Bouchalaki E, Sklaveniti D, Maraki M, Tsekouras YE, Panagiotakos DB, Kavouras SA, Sidossis LS (2013) Effect of high-intensity interval exercise on basal triglyceride metabolism in non-obese men. Appl Physiol Nutr Metab, 38(8): 823-9.
10. Maraki MΙ & Sidossis LS (2013) The latest on the effects of prior exercise on postprandial lipemia. Sports Med, 43(6): 463-81.
9. Bellou E, Maraki M, Magkos F, Botonaki H, Panagiotakos DB, Kavouras SA, Sidossis LS (2013) Effect of acute negative and positive energy balance on basal very-low density lipoprotein triglyceride metabolism in women. PLoS One, 8(3): e60251.
8. Bellou E, Siopi A, Galani M, Maraki M, Tsekouras YE, Panagiotakos DB, Kavouras SA, Magkos F, Sidossis LS (2013) Acute Effects of Exercise and Calorie Restriction on Triglyceride Metabolism in Women. Med Sci Sports Exerc, 45(3): 455-61.
7. Gioxari A, Kavouras SA, Tampalis KD, Maraki M, Kollia A & Sidossis LS (2013) Reliability and criterion validity of the Self-Administered Physical Activity Checklist in Greek children. European J Sport Sc, 13: 105-111.
6. Maraki MΙ, Aggelopoulou N, Christodoulou N, Katsarou C, Anapliotis P, Kavouras SA, Panagiotakos D & Sidossis LS (2011) Validity of abbreviated oral fat tolerance tests for assessing postprandial lipemia. Clin Nutr, 30: 852-857.
5. Maraki MΙ, Aggelopoulou N, Christodoulou N, Anastasiou CA, Toutouza M, Panagiotakos D, Kavouras SA, Magkos F & Sidossis LS (2011) Lifestyle intervention leading to moderate weight loss normalizes postprandial triacylglycerolemia despite persisting obesity. Obesity (Silver Spring), 19: 968-976.
4. Maraki M & Sidossis LS (2010) Effects of energy balance on postprandial triacylglycerol metabolism. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 13: 608-17.
3. Maraki M, Magkos F, Christodoulou N, Aggelopoulou N, Skenderi KP, Panagiotakos D, Kavouras SA & Sidossis LS (2010) One day of moderate energy deficit reduces fasting and postprandial triacylglycerolemia in women: The role of calorie restriction and exercise. Clin Nutr, 29: 459-463.
2. Maraki M, Christodoulou N, Aggelopoulou N, Magkos F, Skenderi KP, Panagiotakos D, Kavouras SA & Sidossis LS (2009) Exercise of low energy expenditure along with mild energy intake restriction acutely reduces fasting and postprandial triacylglycerolaemia in young women. Br J Nutr, 101: 408-416.
1. Μaraki M, Tsofliou F, Pitsiladis YP, Malkova D, Mutrie N & Higgins S (2005) Acute effects of a single exercise class on appetite, energy intake and mood. Is there a time of day effect? Appetite, 45: 272-278.

Περιλήψεις (παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια με αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με συντελεστή απήχησης) - AbsIJ

16. Bougea A, Maraki M, Yannakoulia M, Stamelou M, Xiromerisiou G, Kosmidis MH, Dardiotis E, Hadjigeorgiou GM, Sakka P, Anastasiou CA, Stefanis L, Scarmeas N (2019) Higher probability of prodromal Parkinson’s Disease is related to lower cognitive performance in all cognitive domains. Mov Disord 34 (S2), 681.
15. Pachi I, Maraki M, Kosmidis MH, Yannakoulia M, Dardiotis E, Hadjigeorgiou GM, Sakka P, Xiromerisiou G, Stamelou M, Scarmeas N, Stefanis L (2019) Psychosis in Prodromal Parkinson’s Disease. Mov Disord 34 (S2), 154.
14. Chourdakis M, Panayiotoglou A, Grammatikopoulou MG, Theodoridis X, Gkiouras K, Maraki MI, Papadopoulou SK, Famisis K, Hassapidou M (2018) Cardiometabolic disease staging system in retired professional soccer players. Clin Nutr ESPEN 24, 177.
13. Maraki M, Georgoulis M Psarra G, Tambalis K, Panagiotakos D & Sidossis L (2016) Lifestyle determinants of childhood obesity: Results from the «ΕΥΖΗΝ» program (national action for children’s health) 2013-2014. Clin Nutr ESPEN 13, e66.
12. Sidossis LS, Bellou E, Maraki M, Siori A, Galani M, Magkos F & Kavouras SA (2012) Caloric restriction and exercise lower plasma triglycerides by different mechanisms. The FASEB Journal 26(1S), 242.6.
11. Sidossis LS, Bellou E, Maraki M, Bouchalaki E, Kouka T, Sklaveniti D & Kavouras SA (2012) Hypotriglyceridemic effect of high intensity interval aerobic exercise. Med Sci Sports Exerc 44(5S), 830.
10. Bellou E, Botonaki M, Maraki M, Magkos F, Kavouras SA & Sidossis LS (2012) Effect of acute energy deficit and energy surplus on vldl-tg metabolism in women. Clin Nutr 7 (S1), 25.
9. Bellou E, Maraki M, Galani M, Siopi R, Kavouras SA & Sidossis LS (2011) Mechanism for the aerobic exercise-induced decrease in tg concentration in young healthy women. Clin Nutr S6, 115-116.
8. Bellou E, Siopi K, Galani M, Maraki M & Sidossis LS (2010) Energy expenditure of 300 kcal, produced via high-intensity interval exercise, reduces fasting triacylglycerolemia two days after exercise. Clin Nutr S5, 213.
7. Maraki M, Aggelopoulou N, Christodoulou N, Katsarou C, Anastasiou CA & Sidossis LS (2010) Concurrent assessment of postprandial carbohydrate and lipid metabolism using the “classical” oral fat tolerance test. Clin Nutr S5, 109.
6. Maraki M, Kollia A, Gioxari A, Sidossis LS & Kavouras SA (2010) Development, reliability and validity of the Athens Physical Activity Questionnaire. Clin Nutr S5, 80.
5. Maraki M, Aggelopoulou N, Christodoulou N, Katsarou C, Kavouras SA & Sidossis LS (2010) Validity of abbreviated oral fat tolerance tests for assessing postprandial lipemia. Clin Nutr S5, 108.
4. Sidossis LS, Maraki M, Aggelopoulou N, Christodoulou N, Anastasiou CA, Toutouza M, Panagiotakos D & Kavouras SA (2009) Lifestyle intervention leading to moderate weight loss normalizes postprandial triacylglycerolemia despite persisting obesity. Clin Nutr S4, 172.
3. Maraki M, Christodoulou N, Aggelopoulou N, Magkos F, Panagiotakos D, Skenderi K, Kavouras SA & Sidossis LS (2009) One day of moderate energy deficit significantly reduces fasting and postprandial triacylglycerolemia in women: the role of calorie restriction and exercise. Clin Nutr S4, 62.
2. Sidossis LS, Maraki M, Christodoulou N, Aggelopoulou N, Panagiotakos D, Kavouras SA & Toutouzas P (2008) Effects of 10% weight loss induced by moderate restriction in carbohydrate and saturated fat intake on postprandial triacylglycerolemia. Int J Obes (Lond) 32 S1, S133.
1. Maraki M, Christodoulou N, Aggelopoulou N, Magkos F, Skenderi KP, Panagiotakos D, Kavouras SA & Sidossis LS (2008) Exercise of low energy expenditure along with mild calorie restriction acutely reduces postprandial triacylglycerolemia in young women. Int J Obes (Lond) 32 S1, S147.

Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, workshops, κλπ


1 Δεκεμβρίου 2019: Ομιλία με τίτλο: «Επίδραση της θεραπευτικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητας στην παχυσαρκία & τη λιπιδαιμία» στο 29ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Διοργάνωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 29. Νοεμβρίου 2019: Ομιλία με τίτλο: «Επιδράσεις της διατροφής, της άσκησης και του ύπνου στο μεταγευματικό μεταβολισμό» στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.
2. Δεκεμβρίου 2018: Ομιλία με τίτλο: «Κατάρτιση διαιτολογίου για αθλητές» στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ιατρικής της Άθλησης»
3. Δεκεμβρίου 2017: Ομιλία με τίτλο: «Κατάρτιση διαιτολογίου για αθλητές» στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ιατρικής της Άθλησης»
9. Ιουνίου 2017: Ομιλία με τίτλο: «Διατροφή και Άθληση σε παιδιά και εφήβους: μύθοι και πραγματικότητα» στην 1η αθλητική ημερίδα του Αθλητικού Ομίλου «Γκυζιακός».
4. Μαίου 2017: Ομιλία με τίτλο: «Γαλακτοκομικά προϊόντα: Ευεργετική η επίδρασή τους στον καρδιομεταβολικό κίνδυνο» στις Ημερίδες Μεταβολισμού-22η χρονιά. Διοργάνωση: Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων.
6. Μαρτίου 2017: Ομιλία με τίτλο: «Διατροφή και Νευροεκφυλιστικές Νόσοι» στο Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου.
26 Ιανουαρίου 2016: Διάλεξη με τίτλο: «Mediterranean nutrition and health in children and adolescents» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus. Διοργάνωση: 11ο δημοτικό σχολείο Χαϊδαρίου & Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου .
27 Νοεμβρίου 2015: Παρουσίαση μελέτης με τίτλο: «Συσχέτιση συνηθειών του τρόπου ζωής με την παιδική παχυσαρκία: αποτελέσματα προγράμματος ΕΥΖΗΝ 2013-2014» στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής-Διαιτολογίας και 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Διατροφής. Διοργάνωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων και Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού
16 Μαΐου 2015: Ομιλία με τίτλο: «Δίαιτες χαμηλού περιεχομένου υδατανθράκων έναντι διαιτών χαμηλών σε λίπη και καρδιαγγειακός κίνδυνος» στο Workshop «Παχυσαρκία» στο 11ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής. Διοργάνωση: Τμήμα Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/κης.
15 Μαΐου 2015: Ομιλία με τίτλο: «Παράγοντες που επιδρούν στην παιδική και εφηβική παχυσαρκίας» στο 11ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής. Διοργάνωση: Τμήμα Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/κης.
16 Μαρτίου 2015: Ομιλία με τίτλο: «Παιδική παχυσαρκία: πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε;» στο Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου.
14 Νοεμβρίου 2013: Ομιλία με τίτλο: «Διατροφικές συμβουλές για τα παιδιά, μύθοι και πραγματικότητα» στην ημερίδα «Παιδική παχυσαρκία - διαβήτης: αντιμετώπιση μέσω διατροφής και άθλησης» Διοργάνωση: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας .
21 Απριλίου 2013: Ομιλία με τίτλο: «Η επίδραση της άσκησης στη μεταγευματική λιπαιμία» στο 2ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης με θέμα «Άσκηση & Υγεία». Διοργάνωση: Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ.
22 Δεκεμβρίου 2012: Ομιλία με τίτλο: «Παχυσαρκία και Μεταβολικό Σύνδρομο» στο Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου.
15 Δεκεμβρίου 2012: Ομιλία με τίτλο: «Γενικά Στοιχεία Διατροφής» στο Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου.
30 Νοεμβρίου 2012: Ομιλία με τίτλο: «Ειδικά θέματα διατροφής και μεταβολισμού τριγλυκεριδίων» στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης. Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης.
5 Οκτωβρίου 2012: Ομιλία με τίτλο: «Ενεργειακό ισοζύγιο και παχυσαρκία» στο 10ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής. Διοργάνωση: Τμήμα Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/κης.
29 Μαΐου 2011: Συμμετοχή στο workshop με τίτλο: “Whole body and tissue FFA - TG kinetics and oxidation calculations” στο Intensive course in Tracer Methodology in Metabolism. Διοργάνωση: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism.
16 Δεκεμβρίου 2010: Παρουσίαση μελέτης με τίτλο: «Παρέμβαση στον τρόπο ζωής που οδηγεί σε μέτρια απώλεια βάρους ομαλοποιεί τη μεταγευματική τριακυλογλυκερολαιμία ακόμη και όταν οι ασθενείς παραμένουν παχύσαρκοι» στην 1η ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διοργάνωση: Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
1 Οκτωβρίου 2010: Διάλεξη με τίτλο: «Exercise and metabolic Syndrome» στο 4th Advanced Workshop «Physical Movement, Sport & Health». Διοργάνωση: Società Mediterranea di Medicina dello Sport & «Ettore Majorana» Foundation and Centre for Scientific Culture.
30 Αυγούστου 2009: Ομιλία με τίτλο: «One day of moderate energy deficit significantly reduces fasting and postprandial triacylglycerolemia in women: the role of calorie restriction and exercise» στο Educational session-Dietitians´ Scientific Session του 31st ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism. Διοργάνωση: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism.
18 Ιουνίου 2007: Σεμινάριο Διαιτητικής με θέμα: Απώλεια βάρους μέσω Διατροφής. Μύθοι& Πραγματικότητα. Διοργάνωση: Αθηναϊκή Εκπαιδευτική Α.Ε
30 Νοεμβρίου 2006: Σεμινάριο Διαιτητικής με θέμα: Διατροφική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας. Διοργάνωση: Όμηρος, Όμιλος Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας
7 Απριλίου 2006: Διάλεξη με τίτλο: «Διατροφή & Σωματική Άσκηση» στα πλαίσια της διημερίδας με θέμα: «Κοινή Δράση για την Υγεία». Διοργάνωση: ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, Γραφείο Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγή

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές - FPICP2. Maraki MΙ & Sidossis LS (2010) Exercise and Metabolic Syndrome. In Proceedings of the 4th Advanced Workshop «Physical Movement, Sport & Health»; 43-49. Erice, Italy. http://www.smmsport.it/PDF/ATTI%204%20WORKSHOP%20ERICE%202010.pdf
1. Androulaki K, Dimitropoulakis P, Maraki M, Markaki A & Fragkiadakis GA (2006) Evaluation of two Dietetics-software programs. In Proceedings of the International Conference on Telecommunication and Multimedia. Heraklion. ISBN 960-88785-2-7. http://www.temu.gr/2006/sessions%5C5%5C1%20ID%201801.pdf
1.3. Περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές - AbsICP

1. Maraki M & Higgins S (2005) Acute effects of a single aerobic exercise class on mood and appetite. Is there a time of day effect? 2nd Congress of the European Chapter of the American College of Nutrition, A201.

2. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά
2.1. Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές - FPGrJ

1. Σιώπη Α, Μπέλλου Ε, Γαλάνη Μ, Μαράκη Μ & Συντώσης Λ (2012) Μηχανισμός μείωσης της συγκέντρωσης των τριακυλογλυκερολών έπειτα από αερόβια άσκηση σε νεαρές υγιείς γυναίκες. Hellenic Journal of Nutrition and Dietetics 2, 103-112 (# HJND-2011-O-00035).
2.2. Πλήρεις δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων-ημερίδων με κριτές - FPGrCP

2. Μαράκη Μ (2017) Γαλακτοκομικά προϊόντα: Ευεργετική η επίδρασή τους στον καρδιομεταβολικό κίνδυνο. In Θέματα μεταβολισμού-Ημερίδες Μεταβολισμού, Αθήνα.
1. Συντώσης Λ & Μαράκη Μ (2008) Τελευταία δεδομένα για το ρόλο του ενεργειακού ισοζυγίου στο μεταβολισμό των τριγλυκεριδίων και την ινσουλινοευαισθησία. In Θέματα μεταβολισμού-Ημερίδες Μεταβολισμού, pp. 46-51. Αθήνα.

2.3. Περιλήψεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές (με αντίστοιχες παρουσιάσεις σε ελληνικά συνέδρια) - AbsGrJ

6. Παχή Ι, Μαράκη Μ, Κοσμίδου Μ, Γιαννακούλια Μ, Δαρδιώτης Ε, Χατζηγεωργίου Γ, Σακκά Π, Ξηρομερισίου Γ, Σταμέλου Μ, Σκαρμέας Ν, Στεφανής Λ (2019) Ψύχωση και πρόδρομη νόσος Πάρκινσον. Νευρολογία 28 (3), 37.
5. Παχή Ι, Μαράκη Μ, Κοσμίδου Μ, Γιαννακούλια Μ, Δαρδιώτης Ε, Χατζηγεωργίου Γ, Σακκά Π, Σκαρμέας Ν, Στεφανής Λ (2018) Συσχέτιση ψυχωσικών εκδηλώσεων με τη πρόδρομη νόσο Πάρκινσον στη πληθυσμιακή διεπιστημονική μελέτη HELIAD. Νευρολογία 27 (3), 66.
4. Μπουγέα Α, Μαράκη Μ, Κοσμίδου Μ, Γιαννακούλια Μ, Ξηρομερήσιου Γ, Δαρδιώτης Ε, Χατζηγεωργίου Γ, Σταμέλου Μ, Στεφανής Λ, Σκαρμέας Ν (2018) Πιθανότητα πρόδρομης νόσου του Πάρκινσον και γνωστική λειτουργία στην Ελλάδα στη μελέτη HELIAD. Νευρολογία 27 (3), 65.
3. Μπέλλου Ε, Σιώπη Ρ, Γαλάνη Μ, Μαράκη Μ & Συντώσης Λ (2010) Ενεργειακή δαπάνη 300 kcal μέσω άσκησης υψηλής έντασης αρκεί για να επιφέρει σημαντική μείωση στην τριγλυκεριδαιμία 48 ώρες μετά την άσκηση. Hellenic Journal of Atherosclerosis 1, 27.
2. Μαράκη Μ, Αγγελοπούλου Ν, Χριστοδούλου Ν, Κατσαρού Χ, Κάβουρας Σ & Συντώσης Λ (2010) Εγκυρότητα συντετμημένων δοκιμασιών ανοχής λίπους για την εκτίμηση της μεταγευματικής λιπαιμίας. Hellenic Journal of Atherosclerosis 1, 71.
1. Μαράκη Μ, Αγγελοπούλου Ν, Χριστοδούλου Ν, Αναστασίου Κ, Παναγιωτάκος Δ & Συντώσης Λ (2010) Ταυτόχρονη εκτίμηση του μεταγευματικού μεταβολισμού των υδατανθράκων και των λιπών με τη χρήση του μεικτού γεύματος της δοκιμασίας ανοχής λίπους. Hellenic Journal of Atherosclerosis 1, 105.

2.4. Περιλήψεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές - AbsGrCP

10. Γιαννοπούλου Δ, Γραμματικοπούλου Μ, Πουλημενέας Δ, Μαράκη Μ, Δημητρακόπουλος Λ & Τσίγγα Μ. (2016) Διατροφική επιτήρηση εφήβων της μειονότητας χριστιανών ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας.
9. Μαράκη Μ (2013) Η επίδραση της άσκησης στη μεταγευματική λιπαιμία. Πρακτικά 2ου Συνέδριου Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία».
8. Μαράκη Μ, Χριστοδούλου Ν, Αγγελοπούλου Ν, Μάγκος Φ, Σκενδέρη Κ, Παναγιωτάκος Δ, Κάβουρας Σ & Συντώσης Λ (2010) Άσκηση χαμηλής ενεργειακής δαπάνης σε συνδυασμός με ήπια μείωση της ενεργειακής πρόσληψης μειώνει τη μεταγευματική τριακυλογλυκερολαιμία σε νέες γυναίκες. 1η Ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, 35.
7. Μαράκη Μ, Χριστοδούλου Ν, Αγγελοπούλου Ν, Μάγκος Φ, Σκενδέρη Κ, Κάβουρας Σ & Συντώσης Λ (2010) Το βραχυχρόνιο ενεργειακό έλλειμμα μειώνει τα επίπεδα τριακυλογλυκερολών στο μεταπορροφητικό και μεταγευματικό στάδιο σε γυναίκες: Ο ρόλος της δίαιτας και της άσκησης. 1η Ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, 36.
6. Μαράκη Μ, Αγγελοπούλου Ν, Χριστοδούλου Ν, Αναστασίου Κ, Τούτουζα Μ, Παναγιωτάκος Δ, Κάβουρας Σ, Μάγκος Φ & Συντώσης Λ (2010) Παρέμβαση στον τρόπο ζωής που οδηγεί σε μέτρια απώλεια βάρους ομαλοποιεί τη μεταγευματική τριακυλογλυκερολαιμία ακόμα και όταν οι ασθενείς παραμένουν παχύσαρκοι. 1η Ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, 37.
5. Συντώσης Λ, Μαράκη Μ, Αγγελοπούλου Ν, Χριστοδούλου Ν, Τούτουζα Μ, Αναστασίου Κ, Παναγιωτάκος Δ, Μάγκος Φ & Κάβουρας Σ (2009) Η μέτρια απώλεια βάρους ομαλοποιεί τη μεταγευματική υπερτριακυλογλυκερολαιμία. 3ο Συμπόσιο ομάδων εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, 59.
4. Μαράκη Μ, Μάγκος Φ, Χριστοδούλου Ν, Αγγελοπούλου Ν, Σκενδέρη Κ, Κάβουρας Σ & Συντώσης Λ (2009) Το βραχυχρόνιο ενεργειακό έλλειμμα μειώνει τα επίπεδα τριακυλογλυκερολών. 3ο Συμπόσιο ομάδων εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, 129.
3. Κατσαρού Χ, Μαράκη Μ, Αγγελοπούλου Ν, Χριστοδούλου Ν, Αναστασίου Κ, Κάβουρας Σ & Συντώσης Λ (2009) Επίδραση της μέτριας απώλειας βάρους στη μεταγευματική ινσουλινοευαισθησία. 3ο Συμπόσιο ομάδων εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, 60.
2. Κόλλια Μ, Κάβουρας Σ, Γκιοξάρη Α, Μαράκη Μ & Συντώσης Λ (2005) Μελέτη αξιοπιστίας ερωτηματολογίου φυσικής δραστηριότητας για ενήλικες. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής – Διαιτολογίας, 130-131.

Διακρίσεις


• Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2001-2006).
• Η εργασία «Exercise of low energy expenditure along with mild calorie restriction acutely reduces postprandial triacylglycerolemia in young women» παρουσιάστηκε στο 16th European Congress on Obesity - ECO2008 ως εκλεκτή αναρτημένη ανακοίνωση (selected poster).
• European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2009 Travel Fellowship & Best Poster: Η εργασία «One day of moderate energy deficit significantly reduces fasting and postprandial triacylglycerolemia in women: the role of calorie restriction and exercise» τιμήθηκε με ESPEN 2009 Travel Fellowship, παρουσιάστηκε ως διακεκριμένη αναρτημένη ανακοίνωση (outstanding - best poster), και παρουσιάστηκε μετά από πρόσκληση προφορικά σε εκπαιδευτική συνεδρίαση-επιστημονική συνεδρίαση των διαιτολόγων (Educational session-Dietitians´ Scientific Session).
• ESPEN 2010 Travel Fellowship: Η εργασία «Concurrent assessment of postprandial carbohydrate and lipid metabolism using the “classical” oral fat tolerance test», παρουσιάστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 στο συνέδριο του ESPEN στη Νίκαια της Γαλλίας και τιμήθηκε με ESPEN 2010 Travel Fellowship.